Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

6327 9a19 800
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove

September 02 2017

naska
1648 25d3 800
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
1689 511b
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
1712 efa8 800
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
2493 b477 800
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
1710 9010
0969 bba6
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove

August 30 2017

naska
3340 a8cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
naska
1114 f019 800
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamoai moai
naska
- No i tak się zdarzyło, że zakochałem się w niej dokładnie wtedy, gdy ona odkochała się we mnie. Niezła ironia losu, co nie?
- To nazywasz ironią losu? Ja dostałem wpierdol na ulicy Sympatycznej.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamoai moai
naska
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
naska
Jak ja nienawidzę, kiedy nie mam motywacji do działania, kiedy nie umiem, choć chciałabym sama z dobrego serca wziąć się w garść, kiedy sama do siebie najmniej potrafię przemówić.. ”
Reposted fromthesmajl thesmajl viamoai moai
naska
3007 c2d2
Reposted fromintotheblack intotheblack viaakysz akysz
naska
Nie odtrącaj tych, którym na Tobie zależy, ze strachu, że ich skrzywdzisz albo że oni skrzywdzą Ciebie. Po co być człowiekiem, jeśli nie dopuszcza się żadnych uczuć?
— Sabaa Tahir: "Pochodnia w mroku"
Reposted frompensieve pensieve viaakysz akysz
naska
2148 0252
rozwaga i roztropność
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaakysz akysz
naska
naska
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viaakysz akysz
naska
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaakysz akysz
naska
3171 8509
florence!
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
0266 8e39
Reposted fromdailylife dailylife viaimchuckbasss imchuckbasss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl