Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

naska
9920 aff0
Reposted fromdailylife dailylife
8219 0cb2 800

nomnombbkyu:

Ralph & Russo AW16 Couture

Reposted frombishidio bishidio viaoutoflove outoflove
4550 f525 800
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaoutoflove outoflove
naska
3566 5230
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

September 26 2017

naska
5619 7453
Reposted fromretro-girl retro-girl viadailylife dailylife

September 25 2017

4715 4c40 800

everything-thing:

Barcelona, Spain by wonguy974

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaToshi Toshi
naska
1913 87d2
Reposted fromfitvet fitvet viamoai moai
naska
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viamoai moai
naska
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viaToshi Toshi
naska
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
naska
Reposted fromFlau Flau viaToshi Toshi
naska
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaoutoflove outoflove
naska
Jeśli kogoś NAPRAWDĘ pali w sercu, że „zmarnował jakąś szansę” lub „czegoś jeszcze nie zrobił” to może warto zastanowić się nad swoim życiem i obiecać sobie: te, ziomek, a może to po prostu zrobimy? A może po prostu spełnimy to dziwne marzenie, głównie żebyś się przestał sam katować, nawet jeśli będzie to trudne i w efekcie nie prześpisz ani jednej pełnej nocy od teraz do Twoich trzydziestych urodzin?
— Andrzej Tucholski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
naska

Jeśli ktoś mnie spytałby o zdanie, to ideałem jest sytuacja, kiedy ona i on siedzą przed telewizorem oglądając jakiś serial, była już butelka wina i właśnie otwierana jest druga, a nagle on już lekko wcięty spogląda na nią i mówi: „Jesteś moim najlepszym przyjacielem.”

Bo o to, mym zdaniem, chodzi w życiu.

— Piotr C. pokolenieikea.com
3843 95e0 800
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaoutoflove outoflove
naska
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viaoutoflove outoflove
naska
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viamoai moai

September 07 2017

6327 9a19 800
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove

September 02 2017

naska
1648 25d3 800
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl