Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

naska
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viamoai moai
naska
naska
1174 b0e5
Reposted fromMatalisman Matalisman viamoai moai
naska
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viamoai moai
naska
5687 13e2
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
5689 1b9d
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
5438 e3bf 800
Reposted fromlovesweets lovesweets viaduvet duvet
naska
1224 cf1f
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
1230 18f7
Reposted fromcalifornia-love california-love
naska
naska
naska
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai

May 07 2018

naska
1854 0680
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viamoai moai
naska
3156 2ce5
Reposted fromkarahippie karahippie viaRaspberrys Raspberrys
naska
Zakochałam się tak, jak zasypia się w samochodzie, gdy prowadzi ktoś, komu ufamy – stopniowo, niepostrzeżenie przymykamy oczy i pozwalamy, aby ruch auta ukołysał nas do snu. „Pozwalać” to jest kluczowe słowo. Mogłam się powstrzymać. Mogłam zepchnąć te uczucia do najciemniejszego zakamarka duszy i zamknąć je tam, podobnie jak robiłam z wieloma innymi uczuciami, które zakłócały mi spokój. Przez pewien czas rzeczywiście próbowałam tego dokonać, ale bez przekonania i cały ten wysiłek był z góry skazany na niepowodzenie.
— Hillary Jordan - "Błoto"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viachemiczna chemiczna
naska
naska
naska
8428 a6db
naska
1892 3f89
naska
Są dwa etapy znajomości: tworzenie historii i wspomnienia. Kiedy kogoś długo nie widzisz, możecie tylko wspominać to, co było dawniej. Nie macie już wspólnej historii, a rzeczy do opowiadania jest tyle, że na pytanie: "Co nowego?"możesz odpowiedzieć tylko: "Nic nowego".
— Piotr C. – Pokolenie Ikea
Reposted fromnezavisan nezavisan viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl