Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

naska
Nie rozmawiam z nikim, z nikim się nie dzielę. Zachowaj resztę, wynoś się ze mnie
— Artur Rojek
Reposted fromblackdrama blackdrama viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
9632 5abe
Reposted fromkarahippie karahippie viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
naska
Reposted fromshakeme shakeme viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
5946 6e38
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
8537 8568
naska
6369 4d58
Reposted fromoutoflove outoflove viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
- To wódka? - słabym głosem zapytała Małgorzata.
- Na litość boską Królowo - zachrypiał - czy ośmieliłbym się nalać damie wódki? To czysty spirytus.
— "Mistrz i Małgorzata" Michaił Bułhakow
Reposted fromcoupdetat coupdetat viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
Uważaj na znajomości, które zaczynają się od głowy. O tych zapoczątkowanych fascynacją seksualną można szybko zapomnieć. O tych, które zaczynają się od rozmów, wymiany myśli i emocji, możesz nigdy nie zapomnieć. Te są trwalsze.
— Magdalena Witkiewicz – Zamek z piasku
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaamericano americano
naska

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
naska
1835 87a4
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
3711 f23c 800
naska
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
8442 7a12
Reposted fromsoSad soSad viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
5386 0554 800
Reposted fromnaelienn naelienn viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
Reposted fromshakeme shakeme viaimchuckbasss imchuckbasss
naska

Prawdziwa kobieta potrafi wszystko zrobić sama, ale prawdziwy mężczyzna jej na to nigdy nie pozwoli.

— jachcenajamajce
Reposted fromamilamija amilamija viaimchuckbasss imchuckbasss
naska
Jak drzewo, nakarm ją, daj cień i ulecz chorą duszę.
— Mela Koteluk
Reposted frommefir mefir viaimchuckbasss imchuckbasss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl