Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

naska
9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams
naska
9097 4c17 800
Reposted fromsilkdreams silkdreams
naska

December 06 2019

naska
How To Make Apple Pie Recipe in 5 Easy Steps
Reposted fromfoodislove foodislove
naska
naska
9096 1dc6
Reposted fromsilkdreams silkdreams viamoai moai

November 15 2019

naska
9198 9a08 800
Space Jam
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viamoviesss moviesss
naska
2974 6b19
Reposted fromEtnigos Etnigos viaretaliate retaliate
5795 1bc9
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viamoai moai
naska
Reposted frombluuu bluuu viafoodislove foodislove
naska
5235 748a 800
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viamoai moai

October 26 2019

naska
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
naska
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
naska
Reposted frombluuu bluuu viamoai moai
7476 ed07
Reposted fromtwice twice viamoai moai
naska
Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
naska
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai
naska
Jak kogoś dobrze znasz, możesz się z nim widywać albo codziennie, albo raz na trzy miesiące. Efekt jest ten sam. W przyjaźni ważna jest lojalność i to, by lubić kogoś razem z jego wadami. A najlepiej, żeby one cię śmieszyły.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamoai moai
naska
Mała przestań czekać na jutro, na ładniejszy wschód słońca, na lepszą pogodę, prawdziwych przyjaciół i większe zarobki. Żadna z tych minut, które marnujesz na czekanie, już nie wróci. Zacznij więc doceniać każdą jedną chwile, smakować najprostsze rzeczy i bez okazji zakładać najlepsze ubrania. To nie rzeczywistość musi się zmienić, żebyś była szczęśliwa, tylko Twoja perspektywa.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamoai moai
naska
4092 c99b
Reposted fromgarazowka garazowka viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl